Analiza rezultata ankete

Glavni cilj istraživanja je pružiti empirijske dokaze o percepciji, učestalosti i oblicima korupcije kojoj je izložen realni sektor u Federaciji BiH.

Udruženje poslodavaca FBiH je anketiranjem svojih članica o percepciji korupcije, te njenoj učestalosti i oblicima došlo do zaključka da korupcija s kojom se poslodavci susreću u svakodnevnom poslovanju predstavlja veliku prepreku i da ima izrazito negativan efekat na sigurnost poslovanja, investiranja, otvaranja novih radnih mjesta i stvaranja preduslova za fer tržišno nadmetanje.

Analiza rezultata ankete o percepciji, učestalosti i oblicima korupcije u realnom sektoru FBiH

Na reprezentativnom uzorku od 102 poslovna subjekata iz svih sektora iz cijele Federacije BiH došli smo do realne slike o korupciji koja se najčešće javlja u interakciji javnog i privatnog sektora. Istraživanje je usmjereno na oblike korupcije, njenu učestalost i prijavljivanje korupcije od strane poslovnih subjekata u 10 poslovnih sektora iz svih kantona Federacije BiH.

Svaki drugi poslovni subjekt često se susreće s korupcijom, odnosno 58% ispitanika, a čak 70% ispitanika je imalo slučaj traženja mita od strane uposlenika u javnom sektoru u proteklih 12 mjeseci. Razlog za visoku stopu neprijavljivanja korupcije od strane poslovnih subjekata (63%) je u prvom redu strah od osvete i ubijeđenost u beskorisnost njenog prijavljivanja.

Istraživanje je usmjereno i na percepciju zakonskog okvira koji je svojim nepreciznim i nedovoljno jasnim odredbama ostavio prevelik prostor za korupcijske radnje usposlenika u javnom sektoru. U tom smislu 93% posto ispitanika smatra da se zakonski okvir treba ograničiti diskreciono pravo inspektora prilikom izvođenja inspekcijskog nadzora izmjenom postojećih zakona i usvajanjem Zakona o jedinstvenom postupku izvođenja inspekcijskog nadzora.

Punu analizu rezultata ankete možete pogledati OVDJE (PDF)

Prijavi korupciju
Poslednji prijavljeni slučajevi korupcije

Trenutno nema prijavljenih slučaja korupcije.

Rezultati prijava
Trenutno nema rezultata prijava korupcije.
Ova stranica je izrađena uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za medjunarodni razvoj (USAID). Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Udruženja poslodavaca FBiH (UPFBiH) i ne mora nužno odražavati stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.
UPFBIH
Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel: +387 (33) 552 460 | Fax. +387 33 552 461
info@upfbih.ba | www.upfbih.ba
PRAVNA POMOĆ
Portal za besplatnu pravnu pomoći članovima Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH