BiH među najkorumpiranijim državama u Evropi i svijetu

BiH među najkorumpiranijim državama u Evropi i svijetu

Istraživanje Globalne inicijative iz Ženeve o globalnom indeksu organizovanog kriminala u 2020. godini pokazuje kako Bosna i Hercegovina zauzima 49. mjesto u svijetu i peto mjesto u Evropi. U izvještaju je navedeno kako su akteri organiziranog kriminala, koji djeluju i kriju se u našoj zemlji, porijeklom sa Kosova, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Albanije i Turske. Upozoravaju kako se političke grupe i kriminalne mreže u Bosni i Hercegovini često preklapaju.

Bosna i Hercegovina je po istraživanju Globalne inicijative označena kao važna tranzitna zemlja za heroin, kanabis, trgovinu oružjem i ljudima. U izvještaju se navodi da su neki članovi kriminalnih grupa zaposleni u državnim institucijama, a neki članovi vladajućih političkih stranaka. Mnogi kriminalni akteri uživaju zaštitu pojedinaca u državnom aparatu, navodi se u izvještaju uz napomenu da, iako su kriminalne mreže etnički podijeljene, često sarađuju.

DUŠKO VEJINOVIĆ, profesor na Fakultetu bezbjednosnih nauka

"To su porazni podaci i porazna saznanja koja ne idu na čast političarima u BiH. Opasnost je tamo gdje je politika iznad zakona. Očito je da je politika u BiH pobijedila zakon, a u međuprostoru se razvio organizovani kriminal, kriminal bijelog okovratnika, bijelih rukavica i kriminal vladajućih struktura".

U Transparency Internationalu (TI) ističu da je, prema indeksu percepcije korupcije koju su radili, BiH jedna od najkorumpiranijih država u Evropi i svijetu. Ukazuju na poražavajuću činjenicu da izvršna vlast u BiH staje u odbranu aktera zdravstvenih afera koje potresaju našu zemlju.

DAMJAN OŽEGOVIĆ, Transparency International BiH

"Jedan od gorućih problema koje TI prepoznaje je nesposobnost pravosuđa da rješava ključne probleme i ono je postalo jedan od aktera i nije sposobno da procesuira organizovani kriminal niti visoku korupciju".

Pare su glavni pokretač, zbog čega se vlast često udružujе sa kriminalcima, mišljenja je advokat Asim Crnalić. Napominje da podaci Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) ne pokazuju da je naša zemlja visoko na ljestvici organizovanog kriminala i pita је li Tužilaštvo BiH odgovorno zato što nisu procesuirani svi akteri u lancu organizovanog kriminala.

ASIM CRNALIĆ, advokat

"Kada bi se od vlasti oduzela javna preduzeća, bilo bi daleko manje organizovanog kriminala. Po podacima VSTS-a, ne ispada da smo država koja ima razvijen organizovani kriminal po broju predmeta".

Iz Tužilaštva BiH dobili smo šturu informaciju da je Posebno odjeljenje za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju u protekle dvije godine optužilo više od 400 osoba, ali da nemaju svi kvalifikaciju organizovanog kriminala.

Izvor: bhrt.ba

Prijavi korupciju
Poslednji prijavljeni slučajevi korupcije

Trenutno nema prijavljenih slučaja korupcije.

Rezultati prijava
Trenutno nema rezultata prijava korupcije.
Ova stranica je izrađena uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za medjunarodni razvoj (USAID). Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Udruženja poslodavaca FBiH (UPFBiH) i ne mora nužno odražavati stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.
UPFBIH
Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel: +387 (33) 552 460 | Fax. +387 33 552 461
info@upfbih.ba | www.upfbih.ba
PRAVNA POMOĆ
Portal za besplatnu pravnu pomoći članovima Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH