Kada prijaviti korupciju

Korupcija je svaka  zloupotreba  moći  povjerene  javnom  službeniku  ili  licu  na političkom  položaju  na  državnom,  entitetskom,  kantonalnom  nivou,  nivou  Brčko  distrikta Bosne i Hercegovine, gradskom ili općinskom nivou, koja može dovesti do privatne koristi.
Korupcija posebno može uključivati direktno ili indirektno zahtijevanje, nuđenje, davanje  ili prihvatanje mita ili neke druge nedopuštene prednosti ili njenu mogućnost, kojima se narušava odgovarajuće obavljanje bilo kakve dužnosti ili ponašanja očekivanih od primaoca mita.
Primjeri korumptivnih krivičnih djela:

  • primаnjе dаrа i drugih оblikа kоristi,
  • dаvаnjе dаrа i drugih оblikа kоristi,
  • primаnjе nаgrаdе ili drugоg оblikа kоristi zа trgоvinu uticајеm,
  • dаvаnjе nаgrаdе ili drugоg оblikа kоristi zа trgоvinu uticајеm,
  • zlоupоtrеbа pоlоžаја ili ovlaštenja,
  • protuzakonito posredovanje
  • nesavjestan rad u službi.

Korumptivne radnje nije uvijek lako prepoznati. Udruženje poslodavaca FBiH poziva sve članice da prijave korupciju s kojom se sureću u svom poslovanju kada za to postoji osnovana sumnja.
Kako bi Vam pomogli u procesuiranju korumptivnih radnji od bitnog značaja je da obezbijedite dovoljno informacija i dokaznog materijala kojem imate zakonom dozvoljen pristup.

Prijavi korupciju
Poslednji prijavljeni slučajevi korupcije

Trenutno nema prijavljenih slučaja korupcije.

Rezultati prijava
Trenutno nema rezultata prijava korupcije.
Ova stranica je izrađena uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za medjunarodni razvoj (USAID). Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Udruženja poslodavaca FBiH (UPFBiH) i ne mora nužno odražavati stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.
UPFBIH
Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel: +387 (33) 552 460 | Fax. +387 33 552 461
info@upfbih.ba | www.upfbih.ba
PRAVNA POMOĆ
Portal za besplatnu pravnu pomoći članovima Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH