Kako prijaviti korupciju

 

Udruženje poslodavaca FBiH poziva svoje članice da prijave korumptivne radnje koje uključuju ili utiču na uposlenike u javnom sektoru na svim nivoima. Pravovremeno prijavljivanje korupcije pomaže agencijama za borbu protiv korupcije i tužilaštvima da se efikasno bore protiv korupcije i da spriječe korumptivne radnje koje se mogu desiti u budućnosti.

Korupciju možete anonimno prijaviti putem online obrasca za prijavu korupcije kojim se opisuje korumptivna radnja koja se dogodila navodeći imena i pozicije službenika koji su uključeni u korupciju, relevantni datume i lokacije kada se slučaj dogodio, druge organizacije kojima se eventualno već prijavili slučaj, releventne dokazne materijale kojima imate zakonski pristup, imena fizičkih lica ili nazive pravnih lica koji su uključeni u korumptivne radnje i opciono Vaši kontakt podaci kako bi mogli biti identifikovani kao prijavitelj i pomoći istražnim organima.

U slučaju da ne želite ostaviti Vaše kontakt podatke bit će Vam dodijeljen jedinstveni kod putem kojeg ćete moći pratiti šta se dešava s Vašom prijavom.

Prije nego što prijavite slučaj korupcije provjerite da li ste obezbijedili dovoljno informacija kako bi UPFBiH moglo poduzeti adekvatne pravne radnje:

1. Ime i kontakt (neobavezno)
Korupcija se može prijaviti potpuno anonimno, ali to može uticati na učinkovitost istražnih radnji nadležnih organa, te kako može biti zatraženo da Udruženje poslodavaca FBiH potvrdi navode ili dostavi dodatne dokazne materijale, to može biti otežavajuća okolnost bez Vaših kontakt podataka kao prijavitelja korupcije. Pored toga Udruženje poslodavaca FBiH neće biti u mogućnosti pružiti besplatnu pravnu pomoć ili savjete prijavitelju korupcije. U slučaju da ne želite ostaviti Vaše kontakt podatke bit će Vam dodijeljen jedinstveni kod putem kojeg ćete moći pratiti šta se dešava s Vašom prijavom.

2. Imena i pozicije službenika uključenih u korumptivne radnje
Navedite imena, naziv organizacije i pozicije javnih službenika uključenih u korumptivne radnje (ukoliko ih poznajete).

3. Kako ste postali svjesni korumptivne radnje
Navedite sve relevantne datume, imena, nazive organizacija i pozicije svih osoba uključenih u korumptivne radnje s kojima ste bili u interakciji ili ste ih posmatrali.

4. Opis korumptivnih radnji
Opišite kako ste postali svjesni korumptivne radnje, koja korupmtivna radnja se dogodila, navedite sve relevantne datume, imena, nazive organizacija i pozicije svih osoba uključenih u korumptivne radnje s kojima ste bili u interakciji ili ste svjedok, kao i ostale relevantne informacije.

5. Ostale osobe koje su svjesne korumptivnih radniji
Navedite imena i konktakt podatke ostalih osoba koje su svjesne korupmtivnih radnji i koje su spremne pružiti pomoć UPFBIH i istražnim organima.

6. Ostale organizacije i institucije kojima ste prijavili korupciju
Navedite nazive orgnaizacija i institucija kojima ste već prijavili korumptivne radnje, datum prijave i njihove odgovore.

7. Materijalni dokazi
Priložite relevantne dokumente ili ostale informacije koje mogu pomoći istražnim organima i UPFBiH u procesuiranju korumptivne radnje a kojima imate zakonski pristup.

8. Fizička i pravna lica uključena u korumptivne radnje
Navedite imena fizičkih i nazive pravnih lica uključenih u korumptivne radnje, te njihove kontakt podatke.

9. Zaštita ličnih podataka prijavitelja
Ukoliko UPFBiH zaprimljenu prijavu ocijeni osnovanom te je proslijedi nadležnim organima ili odluči da dodatno istraži navode iz prijave, prijavitelj može biti identifikovan kao izvor informacija. UPFBiH će zaštititi identitet prijavitelja, a ukoliko je to u javnom interesu ili za potrebe istrage UPFBiH može otkriti identitet nadležnim istražnim organima.

Prijavi korupciju
Poslednji prijavljeni slučajevi korupcije

Trenutno nema prijavljenih slučaja korupcije.

Rezultati prijava
Trenutno nema rezultata prijava korupcije.
Ova stranica je izrađena uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za medjunarodni razvoj (USAID). Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Udruženja poslodavaca FBiH (UPFBiH) i ne mora nužno odražavati stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.
UPFBIH
Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel: +387 (33) 552 460 | Fax. +387 33 552 461
info@upfbih.ba | www.upfbih.ba
PRAVNA POMOĆ
Portal za besplatnu pravnu pomoći članovima Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH