O projektu

Udruženju poslodavaca FBiH, potpisivanjem Ugovora sa Centrima civilnih inicijativa, odobren je projekat "Poslovanje bez korupcije" koji se realizira u okviru krovnog projekta „Podrška građanima u borbi protiv korupcije", a koji provode Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator, te Transparency International BiH (TIBiH) i Centar za razvoj medija i analize (CRMA) kao partneri na projektu, a podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Korupcija sputava privredni razvoj, podriva socijalnu stabilnost i nespojiva je sa pravnom državom jer razara povjerenje u javne institucije, podriva slobodno tržište, odbija investitore stvarajući nelojalnu konkurenciju i monopole. Problem korupcije postoji od zavšetka rata u BiH i od tada nisu poduzete efikasne mjere na suzbijanju korupcije među poslodavcima. Vlast nacionalno podijeljena, ne samo da nije spremna da se ozbiljno pozabavi ovim pitanjem, nego njeni pojedini zvaničnici tolerišu, prikrivaju i podstiču korupciju, sve pod plaštom zaštite nacionalnog interesa. Kreiraju i usvajaju propise koji podstiču korupciju, te sprječavaju njihovu izmjenu.

Dosadašnje antikoruptivne aktivnosti su nepravedno izostavile uključivanje poslovne zajednice koje su često u interakciji s javnim sektorom a koja je ujedno najveća žrtva korupcije. Stepen učešća poslodavaca u borbi protvi korupcije se mora značajno povećati, jer postoje velike mogućnosti za njegovo unapređenje kako bi se ojačao integritet privatnog sektora, obezbijedila sigurnost poslovanja i smanjili sistemski rizici, što će u konačnici voditi ka prijeko potrebnoj većoj stopi ekonomskog rasta BiH.  

Cilj projekta "Poslovanje bez korupcije" je doprinijeti smanjenju prostora za koruptivne radnje nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti, kao i izloženosti poslodavaca korupciji kako bi se stvorili preduslovi za fer tržišnu utakmicu i poboljšanje poslovnog ambijenta u bh. društvu, kroz iniciranje izmjene postojeće legislative koja potiče korupciju, uspostavu javnih registara, uspostavljanje web platforme za prijavu korupcije i besplatnu pravnu pomoć, pružanje svih neophodnih informacija poslodavcima, te javnu kampanju kojom će se, na osnovu prijava koruptivnih radnji s kojima se poslodavci susreću, vršiti javni pritisak na rješavanje prijavljenih slučajeva korupcije i pozvati na odgovornost institucije i pojedince odgovorne za rješavanje konkretnog problema.

Očekivani rezultati projektnih aktivnosti su:

  • Usvajanje novih i unapređenje postojećih zakona koji uređuju oblast borbe protiv korupcije;
  • Smanjenje mogućnosti za korumpiranje inspekcijskih organa i ostalih nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti;
  • Održavanje tematske sjednice Parlamenta FBiH, tematske sjednice Vlade FBiH i tematske sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritorij FBiH na temu borbe protiv korupcije;
  • Kreiranje web platforme „Poslovanje bez korupcije" putem koje će korisnici imati mogućnost anonomne prijave korupcije, te koja će obezvbijediti pružanje pravne pomoći članstvu u vezi s korupcijom, pregled svih propisa koji se odnose na korupciju, bazu podataka i edukativne materijale;
  • Uspostava Centralnog registra grantova, poticaja i povoljnih kredita;
  • Uspostava Centralnog registra vlasnika kapitala;
  • Formiranje savjetodavnog tijela za borbu protiv korupcije sastavljenog od predstavnika poslodavaca, nadležnih državnih institucija, inspekcijskih organa, akademske zajednice i nevladnih organizacija.
Prijavi korupciju
Poslednji prijavljeni slučajevi korupcije

Trenutno nema prijavljenih slučaja korupcije.

Rezultati prijava
Trenutno nema rezultata prijava korupcije.
Ova stranica je izrađena uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za medjunarodni razvoj (USAID). Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Udruženja poslodavaca FBiH (UPFBiH) i ne mora nužno odražavati stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.
UPFBIH
Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel: +387 (33) 552 460 | Fax. +387 33 552 461
info@upfbih.ba | www.upfbih.ba
PRAVNA POMOĆ
Portal za besplatnu pravnu pomoći članovima Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH