Održan sastanak Stručnog tijela za izradu izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini, Zakona o kontroli cijena i Zakona o hrani

Održan sastanak Stručnog tijela za izradu izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini, Zakona o kontroli cijena i Zakona o hrani

Sastanak Stručnog tijela za izradu tekstova Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli cijena, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrani održan je 13. septembra 2021. godine putem Zoom platforme. Stručno tijelo je formirano je u sklopu projekta "Poslovanje bez korupcije" koji implementira Udruženje poslodavaca FBiH, nakon što su predstavnici kompanija članica UPFBiH u okviru rada Fokus grupe dali svoja mišljenja i upute za izradu navedenih zakona.

Stručno tijelo sačinjavaju predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove, Vlade Federacije BiH, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Uprave za inspekcijske poslove ZHK, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, Saveza samostalnih sindikata BiH i Udruženja poslodavaca FBiH.

Zadatak Stručnog tijelo je da analizira tekstove zakona koje je sačinio pravni tim UPFBiH u saradnji s vanjskim ekspertom, te da u cilju dobivanja konačnog teksta zakona da svoje mišljenje i prijedloge.

Na današnjem sastanku svi članovi Stručnog tijela iskazali su svoju punu podršku predloženim tekstovima zakona.

Nakon održanih sastanaka Fokus grupe i Stručnog tijela, predstoje zagovaračke aktivnosti prema zakonodavnim vlastima kako bi se predloženi zakoni i usvojili i time smanjio prostor za korupciju s kojom se poslodavci susreću u svom poslovanju.

Prijavi korupciju
Poslednji prijavljeni slučajevi korupcije

Trenutno nema prijavljenih slučaja korupcije.

Rezultati prijava
Trenutno nema rezultata prijava korupcije.
Ova stranica je izrađena uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za medjunarodni razvoj (USAID). Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Udruženja poslodavaca FBiH (UPFBiH) i ne mora nužno odražavati stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.
UPFBIH
Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel: +387 (33) 552 460 | Fax. +387 33 552 461
info@upfbih.ba | www.upfbih.ba
PRAVNA POMOĆ
Portal za besplatnu pravnu pomoći članovima Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH