Prethodne ankete

Aktivnosti Udruženja poslodavaca FBiH kroz projekat „Poslovanje bez korupcije“ koji je podržan od strane USAIDA-a i Centra civilnih inicijativa, usmjereni su ka smanjenju prostora za koruptivne radnje nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti, kao i izloženosti poslodavaca korupciji kako bi se stvorili preduslovi za fer tržišnu utakmicu i poboljšanje poslovnog ambijenta u bh. društvu.

Kroz iniciranje izmjene postojeće legislative koja potiče korupciju i drugih mehanizama koji će se realiziratu u sklopu Projekta (uspostava javnih registara, web platforme za prijavu korupcije, besplatna pravna pomoć itd), vršiti će se javni pritisak kako bi došlo do rješavanja prijavljenih slučajeva korupcije, te će biti pozvani na odgovornost institucije i pojedinci odgovorni za rješavanje konkretnog problema.

Anketa: Stanje korupcije u realnom sektoru u Federaciji BiH

Kako bismo imali jasnu sliku i mišljenje poslodavaca o precepiji korupcije i učestalosti i oblicima korupcije s kojom se susrećete u svom svakodnenom poslovanju, Udruženje poslodavaca FBiH je u oktobru mjesecu 2020. godine provelo anketu o „Stanju korupcije u realnom sektoru u Federaciji BiH". 
Formular sa pitanjima koja su korištena za anketu možete pogledati OVDJE (PDF)

 

Prijavi korupciju
Poslednji prijavljeni slučajevi korupcije

Trenutno nema prijavljenih slučaja korupcije.

Rezultati prijava
Trenutno nema rezultata prijava korupcije.
Ova stranica je izrađena uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za medjunarodni razvoj (USAID). Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Udruženja poslodavaca FBiH (UPFBiH) i ne mora nužno odražavati stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.
UPFBIH
Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel: +387 (33) 552 460 | Fax. +387 33 552 461
info@upfbih.ba | www.upfbih.ba
PRAVNA POMOĆ
Portal za besplatnu pravnu pomoći članovima Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH